O nas

Firma Contract Sp. z o.o.  jako certyfikowana Agencja  Zatrudnienia  świadczy  usługi  w zakresie  rekrutacji  oraz  wynajmu  kadry  menadżerskiej, pracowników umysłowych oraz  pracowników fizycznych różnych branż i specjalności. Zakres usług  świadczonych przez naszych pracowników obejmuje  wykonywanie robót montażowych, modernizacyjnych, remontowych i usługowych w sektorach  przemysłu : energetycznego, gazowniczego, rafineryjno- petrochemicznego, transportowego i spożywczego.

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które lubią zróżnicowane wyzwania i środowiska pracy oraz preferują elastyczny harmonogram pracy. Praca tymczasowa daje ogromne możliwości rozwoju, a także doskonalenia własnych umiejętności.

Osoby spełniające wymagania techniczne dotyczące danego rodzaju pracy mają często zagwarantowaną pracę praktycznie natychmiast.

Wysokość płacy jest czasem wyższa niż za wykonanie takiej samej pracy przez pracownika zatrudnionego na stałe – ze względu na fakt, że często przedsiębiorstwa potrzebują dodatkowego pracownika natychmiast.

Outsourcing

Podstawową zaletą outsourcingu jest wysoka jakość usług, która jest konsekwencją dostępu do najlepszych fachowców na rynku.

Zlecenie rutynowych i czasochłonnych działań naszej firmie pozwoli na skoncentrowanie się na najważniejszych obszarach Państwa działaności, a w konsekwencji zwiększenie konkurencyjności firmy.

Korzystanie z naszych usług pozwoli na ograniczenie wydatków związanych z kadrowością. Wolne środki dają Państwu możliwość rozwoju i dalszych inwestycji.

image

Usługi

Praca

Outsourcing

Doradztwo zawodowe

Rekrutacja & HR